Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat over het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. In totaal liggen er 21 gemeenten in ons beheergebied.

Net als de gemeente en de provincie heeft het waterschap een democratisch gekozen bestuur. Het Dagelijks Bestuur is vergelijkbaar met het College van Burgemeester & Wethouders bij een gemeente. Het bestaat uit de dijkgraaf en vier hoogheemraden. Het Algemeen Bestuur bij het waterschap is wat de gemeenteraad is bij een gemeente.

Bij ons waterschap werken ongeveer 500 mensen. Van watersysteembeheerder tot milieu- inspecteur, van muskusrattenbeheerder tot zuiveringstechnicus en van inkoper tot communicatieadviseur. Zowel buiten als binnen. Ons hoofdkantoor staat in Houten.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’

Het waterschap voerde zijn belangrijke taken lang min of meer alleen uit. In een wereld die steeds complexer en steeds minder voorspelbaar wordt, is dat steeds lastiger. Het klimaat wordt bijvoorbeeld steeds grilliger. Leven met water vraagt daarom om flexibiliteit en adaptief vermogen. Het waterschap werkt er hard aan om risico’s zo klein mogelijk te houden en heeft daar zijn partners bij nodig. Samen met andere overheden, bedrijven en particulieren werken wij aan een passend waterbeheer voor elke situatie.

Over onze taken

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het waterschap dat in een groot deel van Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in rivieren, kanalen en sloten.

Samen met anderen (waaronder de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere waterschappen) werken wij aan een veilige leefomgeving waarbij we de kans op overstromingen zo klein mogelijk maken. Daarnaast maken we op zuiveringen het afvalwater schoon dat daar vanuit woningen en bedrijven via het riool naartoe stroomt. En zorgen we dat er voldoende water is in kanalen, rivieren en plassen. Niet te veel en niet te weinig.

Wat wij bieden

Als HDSR willen wij flexibel en wendbaar zijn en oog hebben voor onze medewerkers. Wij bieden onze mensen de ruimte om zichzelf te ontplooien en om het beste uit zichzelf te halen. Bij ons doe je niet alleen gewoon je werk, maar kun je je talent in de volle breedte benutten. Bovendien kun je rekenen op vele extra's die werken bij HDSR aantrekkelijk maakt.

Een moderne CAO

Het waterschap kent een goede CAO met prima arbeidsvoorwaarden.  Wil je weten hoe het is om bij ons te werken, bekijk dan onderstaande video van één van onze waterschappers!

Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het waterschap dat in een groot deel van Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water in rivieren, kanalen en sloten.

Samen met anderen (waaronder de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere waterschappen) werken wij aan een veilige leefomgeving waarbij we de kans op overstromingen zo klein mogelijk maken. Daarnaast maken we op zuiveringen het afvalwater schoon dat daar vanuit woningen en bedrijven via het riool naartoe stroomt. En zorgen we dat er voldoende water is in kanalen, rivieren en plassen. Niet te veel en niet te weinig.